Mouth

81B4E469-B96A-49BE-BFBF-3F551CAD4466

 

 
ප්ලාස්ටික් සැත්කමින් සුව කළ හැකි බෙදුණු තොල සහ බෙදුණු තල්ල
 
බෙදුණු තොල සහ තල්ල නැතිව ඉපදෙන්නේ ඇයි?
මෙම තත්ත්වය ලංකාවේ සුලභව දක්නට ලැබේසජීවී දරු උපත් 1000කින් එක්කෙනෙක් බෙදුණු තොල සහ බෙදුණු තල්ල  ඇතිව ඉපදේමෙම තත්ත්වය සඳහා  සාර්ථක ප්‍රතිකාර ක්‍රම තිබේමෙවැනි දරුවකුට ජීවිතයේ ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවේඑවැනි දරුවකුට තල්ල නිසි ලෙස පිහිටා නොමැති නිසා 
1. මවගේ තන පුඩුවෙන් නිසි ලෙස කිරි උරා බීමට අපහසුතා ඇති විය හැකඑවැනි දරුවකුට විශේෂයෙන් නිපද වූ බෝතල් මඟින් කිරි ලබාදීමට සිදුවේ
2. ආහාරපාන ලබා දීමේ දී  සමහර විට සාමාන්‍ය දරුවකුට වඩා ගැටළු මතුවේ
3. මොවුන්ගේ ශරීර වර්ධනය මෙනිසා අඩුවිය හැක
4. තල්ල නිසි ලෙස පිහිටා නොමැති නිසාම වචන උච්චාරණය අපහසු වේ
5. කට හඬේ ත්‍රීව්ර බව අඩුවිය හැක.
6. මෙවැනි දරුවන්ගේ මුහුණ වර්ධනයේ ප්‍රශ්න ඇතිවේමුහුණේ පෙනුම  ප්‍රශ්න ඇති කරයිඔවුන් සමාජගත වීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි
7. කන පැසවීම සහ ශ්‍රවණාබාධ මෙවැනි දරුවන්ට ඇති වීමට පුළුවන.
මෙවැනි දරුවන්ගේ බෙදුණු තොල සහ බෙදුණු තල්ල නිවැරදි කිරීම ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් මගින් සාර්ථකව නිවැරදි කල හැක.
 
මේ සඳහා ශල්‍යකර්ම සිදු කරන්නේ කුමන වයසේ දී  ?  
 
1. එය උපතේ සිට දරුවාගේ වයස අවුරුදු විස්ස දක්වා පියවරෙන් පියවර කරනු ලැබේ.
 
2. සාමාන්‍යයෙන් මාස 3නේ දී බෙදුණු තොල නිවැරදි කිරීමේ ශල්‍යකර්මය සිදු කරයි
 
3. මාස 9 -18 කාලයේ දී බෙදුණු තල්ලේ ශල්‍යකර්මය සිදු කරයි
 
4. ඉන්පසු උඩ හනුවේ දත් පිහිටි කොටසේ ශල්‍යකර්මය දරුවාගේ වයස අවුරුදු 7-8 කාලයේදී සිදු කරයි.
 
5. දරුවාගේ මුහුණ වර්ධනයේ ගැටලු විසඳා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මුහුණේ වර්ධනය අවසන් වූ පසු එනම් වයස අවුරුදු 16-18 වනවිට  සඳහා අවශ්‍ය ශල්‍යකර්මයක් සිදු කරයි.
 
6. නාසය තිබෙන විකෘතිතා නිවැරදි කිරීමට වයස විස්සේ දී පමණක් සැත්කමක් සිදු කරයි.
 
7. මෙවැනි විකෘතිතා ඇති වීමට හේතු මොනවාද ?
1. බොහෝ විට ජානමය හේතු මේ සඳහා හේතුවේ
2. ගර්භනී කාලයේදී මව විසින් භාවිතා කරන ආහාර සහ ඖෂධ ඇතැම්විට බලපෑමක් ඇති කරයි
3. ගර්භාෂයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ පාරිසරික සාධකයන් යම් බලපෑමක් ඇති කල හැක
4. කෙසේ වෙතත් නිශ්චිත හේතුවක් සොයා ගෙන නැත
 
8. මෙවැනි දරුවන්ට කථන පුහුණුව වෙනමම ලබාදිය යුතුද ?
මෙවැනි දරුවන්ට තොලේ සහ තල්ලේ තිබෙන විකෘතිතා නිසා වචන උච්චාරණය කිරීම අපහසු වූ බැවින් මුල් කාලයේදීම නියමිත පුහුණුවක් ලබාදීම අත්‍යවශ්‍ය වේවැරදි වචන උච්චාරණය කිරීමෙන් මුල් කාලයේ දී ඒවා මොලේ තැන්පත් වන බැවින් දිගින් දිගට  එවැනි දරුවන් නිවැරැදි වචන උච්චාරණයට යොමු කිරීම වැදගත්මෙහිදී බෙදුණු තල්ල නිවැරදි කිරීමේ ශල්‍යකර්ම කරන ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේදරුවාගේ නිවැරදි උච්චාරණය සඳහා ශල්‍යකර්ම කිරීමත්නිවැරැදි කථන පුහුණුවත් සමගාමීව සිදු විය යුතුයමේ සඳහා කථන චිකිත්සකවරයකුගේ සහය ලබාගත යුතුය.
 
9. කුඩා කල තොලේ සිදුකළ සැත්කමකින් පසු තොලේ පෙනුම නැවත සැකසිය හැකිද ?
ඇත්තෙන්ම සමහර විට කුඩාකල කළ සැත්කම්වලින් පසු තොලේ පෙනුමේ අසාමාන්‍යතා ඇතිවිය හැකියමෙම තත්ත්වය දරුවා පාසල් යාමට ප්‍රථම හෝ ඉන් පසුව ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් මගින් නිවැරැදි කරගත හැකියමෙහිදී තොලේ ඇති අසමමිතික බව ඉවත් කර සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකියකෙසේ වෙතත් සමහර විට කලින් සාදන ලද කැපුම්  සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමේ අපහසුතා ඇතිවිය හැකිය
 
10. බෙදුණු තල්ල කුඩාකල සැත්කමකින් නිවැරදි කලත් වචන උච්චාරණයේ අපහසුතා පවතින විට නැවත සැකසිය හැකිද ?
බොහෝ විට කුඩා කල සැත්කම සිදුකල ක්‍රමය අනුව මෙම තත්ත්වය ඇතිවිය හැකප්ලාස්ටික් සැත්කමක දී තල්ලේ ඇති  මාංශපේශීන් වෙනවෙනම විච්ඡේදනය කර එය සාමාන්‍ය දරුවකුගේ තිබිය යුතු අයුරින් නැවත සැකසීම සිදු කරයිමෙය ඉතා සියුම් සැත්කමක් වන අතර ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්  සඳහා අන්වීක්ෂයක් ආධාරයෙන් මෙය සිදු කරයි.  
 
එමගින් තල්ලේ මාංශ පේශීන් පස් හය (5-6) ගුණයකින් විශාල කර ඉතා සියුම් ලෙස විච්ඡේදනය කරනු ලබයිමෙය ව්‍යුහාත්මක විච්ඡේදනයක් (Anatomical muscle dissection) ලෙස හඳුන්වයිඅන්වීක්ෂයක් ආධාරයෙන් සැත්කම සිදු කිරීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබේ
 
එහෙත් කුඩා කල එලෙස සැත්කම සිදු නොකළේ නම් නැවත එලෙස සැත්කමක් කිරීමෙන් පසු වචන උච්චාරණය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වීම සිදු නොවිය හැකඑයට හේතුව නම් තල්ල ආශිතව ඇතිවන ද්විතීක වෙනස්කම් මෙන්ම මොලයේ මේ ආශ්‍රිතව ඇති කොටස් වල ඇති වන වෙනස්වීම් නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීම සිදුනොවන නොවීමයි
 
කෙසේ වෙතත් තල්ල ඉතා කෙටි  පිහිටන විට එය දිගු කිරීමේ සැත්කමක් දෙවනුව සිදු කළ හැකඑමගින් කටහඬේ යම් ප්‍රාණවත් බවක් ඇතිවේනමුත් වචන උච්චාරණය සියයට සියයක් නිවැරදි නොවේ
 
11. නාසයේ ඇතිවන විකෘතිතා සාදන්නේ කෙසේද ?
කුඩා කල බෙදුණු තොල නිවැරදි කරන ප්ලාස්ටික් සැත්කමක දී නාසයේ ඇති විකෘතිතාවයත් නිවැරදි කිරීම සිදුකෙරේ.
කෙසේ වෙතත් නාසය වර්ධනය වන විට බෙදුණු තොල ඇති පැත්තේ නාසයේ යම් අසාමාන්‍යතාවයක් දිස් වන්නට පුළුවනමෙය නාසය ඇතුළත ඇති කාටිලේජ වෙනස් ලෙස වර්ධනය වීමෙන් ඇති වේමෙය ප්ලාස්ටික් සැත්කමකින් නිවැරදි කිරීමට පුළුවනමෙහිදී බොහෝ විට ඉල ඇට ආශ්‍රිතව ඇති කාටිලේජ වලින් කොටසක් ලබාගෙන අවශ්‍ය පරිදි සකසා නාසයේ දෙපස සමමිතික බව ඇති වන පරිදි නාසය කාටිලේජ ව්‍යුහය සැකසිය හැකියමෙමගින් නාසය පෙනුමේ සමමිතික බව ඇති කළ හැකිය.
 
12. පළපුරුදු ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු ලවා මෙම සැත්කම කිරීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?
නිසැකව ප්‍රශස්ත රූපලාවන්‍ය ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහාහේතු කිහිපයක් නිසාශල්‍ය වෛද්‍යවරයාගේ බෙදුණු තොල සහ බෙදුණු තල්ල සැත්කම් සිදු කිරීමට පළපුරුද්ද සහ ප්‍රවීණත්වය ඉතා වැදගත් වේ.
1. නිරවද්‍ය ශල්‍ය තාක්‍ෂණයබෙදුණු තොල සහ බෙදුණු තල්ල සඳහා තොල්වල සහ තල්ලේ ඇති දෝෂ අලුත්වැඩියා කිරීමට සංකීර්ණ හා නිරවද්‍ය ශිල්පීය ක්‍රම අවශ්‍ය වේපළපුරුදු ප්ලාස්ටික් ශල්‍යවෛද්‍යවරුන් පුළුල් පුහුණුවක් සහ පුහුණුවක තුළින් ඔවුන්ගේ කුසලතා ඔප් නංවාගෙන ඇති අතරඔවුන්ට ඉහළ මට්ටමේ නිරවද්‍යතාවයකින් සැත්කම් කිරීමට හැකි වේ.
2. මුහුණේ ව්‍යුහ විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීමදක්ෂ කැපුම් ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට හිස් කබලේ ව්‍යුහ විද්‍යාව පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ඇතඉරිතැලීම් සහිත රෝගියෙකුගේ මුහුණේ අද්විතීය ව්‍යුහය සහ එය ඉරිතැලීම් නොමැති පුද්ගලයින්ට වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේද යන්න ඔවුන්ට හුරුපුරුදුයමෙම දැනුම රෝගියාගේ විශේෂිත අවශ්‍යතා සඳහා ඔවුන්ගේ ශල්‍ය ප්‍රවේශය සකස් කර ගැනීමට ඉඩ සලසයිවඩාත් ස්වාභාවික හා සමමිතික පෙනුමක් සහතික කරයි.
කැළැල් අවම කිරීමප්‍රවීණ ශල්‍ය වෛද්‍යවරු කැළැල් අවම කිරීමට දක්ෂ වෙතිඔවුන් සියුම් මැහුම් ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරන අතර හැකිතාක් දුරට කැළැල් සැඟවීමට උපකාරී වන ස්ථානවල කැපීම් සිදු කරයිමෙම සවිස්තරාත්මක අවධානය රූපලාවණ්‍ය ප්‍රතිපලය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකි අතරතොල් මත අඩුවෙන් පෙනෙන කැළැල් ඇති කරයි.
2. මුහුණේ ව්‍යුහ විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීමදක්ෂ ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට හිස් කබලේ ව්‍යුහ විද්‍යාව පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ඇතබෙදුණු තොල සහ බෙදුණු තල්ල සහිත රෝගියෙකුගේ මුහුණේ අද්විතීය ව්‍යුහය සහ එය ඉරිතැලීම් නොමැති පුද්ගලයින්ට වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේද යන්න ගැන ඔවුන්ට හුරුපුරුදුයමෙම දැනුම රෝගියාගේ විශේෂිත අවශ්‍යතා සඳහා ඔවුන්ගේ ශල්‍ය ප්‍රවේශය සකස් කර ගැනීමට ඉඩ සලසයිවඩාත් ස්වාභාවික හා සමමිතික පෙනුමක් සහතික කරයි.
3. කැළැල් අවම කිරීමප්‍රවීණ ශල්‍ය වෛද්‍යවරු කැළැල් අවම කිරීමට දක්ෂ වෙතිඔවුන් සියුම් මැහුම් ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරන අතර හැකිතාක් දුරට කැළැල් සැඟවීමට උපකාරී වන ස්ථානවල කැපීම් සිදු කරයිමෙම සවිස්තරාත්මක අවධානය රූපලාවණ්‍ය ප්‍රතිපලය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකි අතරතොල් මත පෙනෙන කැළැල් ඇති නොකරයි.
4. සමතුලිත ස්වරූපය සහ ක්‍රියාකාරිත්වයබෙදුණු තොල සහ බෙදුණු තල්ල සැත්කම් යනු රූපලාවන්‍ය වැඩිදියුණු කිරීම පමණක් නොවේඑය නිසි ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම  ඇතුලත්වේදක්ෂ ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු සෞන්දර්යාත්මකව ප්‍රසන්න ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සහ අලුත්වැඩියා කරන ලද ව්‍යුහයන් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කිරීම ඇතුළුව කථනයආහාර ගැනීම සහ සමස්ත ජීවන තත්ත්වය ඉහල නැංවීම සඳහා තීරණාත්මක වේ.
5. අභිරුචි කළ ප්‍රවේශයසෑම බෙදුණු තොල සහ බෙදුණු තල්ල රෝගියෙකුම අද්විතීය වන අතරබෙදීමේ ප්‍රමාණය සහ වර්ගය වෙනස් විය හැකපළපුරුදු ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් විසින් එක් එක් රෝගියා තනි තනිව පරීක්ෂා කරන අතරවඩාත් පුද්ගලාරෝපිත සහ ඵලදායී ප්‍රතිකාර සැලැස්මක් ඇති කරවන අතරඑහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසවිවරයෙහි විශේෂිත ලක්ෂණ නිවැරදි කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ශල්‍ය ප්‍රවේශය සකස් කරයි.
6. සංශෝධන සඳහා අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීමපළපුරුදු ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු විසින් කැපුම් සැත්කම් සිදු කරන විටසංශෝධන හෝ අතිරේක සැත්කම් අවශ්‍ය වීමේ සම්භාවිතාව අඩු වේමෙයින් අදහස් කරන්නේ රෝගියා ශාරීරිකව හා චිත්තවේගීය වශයෙන් නැවත නැවත සැත්කම් වලට භාජනය වීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු බවයි.
7. වැඩිදියුණු කළ ජීවන තත්ත්වයරූපලාවණ්‍ය පෙනුම පුද්ගලයෙකුගේ ආත්ම අභිමානය සහ ජීවන තත්ත්වය සමඟ සමීපව බැඳී ඇතදක්ෂ විශේෂඥයින් විසින් බෙදුණු තොල සහ බෙදුණු තල්ල කැපීමේ සැත්කම් සිදු කරන විටරෝගියාට ඔවුන්ගේ පෙනුම ගැන සැලකිල්ලක් දක්වා සමාජ හා වෘත්තීය පසුබිම්වලට වඩා හොඳින් ගැලපෙන ලෙස සිදුකරයිඒබැවින්වැඩි ආත්ම විශ්වාසයක් සහ සමස්ත යහපැවැත්මක් අත්විඳීමට ඔවුන්ට ඉඩ ඇත.
සාරාංශයක් ලෙසතොල් පැලීම සහ තල්ල ශල්‍යකර්ම යනු පළපුරුදු ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ගේ විශේෂ දැනුම අවශ්‍ය වන ඉතා විශේෂිත ක්‍රියා තත්ත්වයකිඔවුන්ගේ උසස් පුහුණුවහිස් කබලේ ව්‍යුහ විද්‍යාව පිළිබඳ දැනුම සහ නිරවද්‍ය ශිල්පීය ක්‍රම නිසා උසස් රූපලාවණ්‍ය ප්‍රතිඵලවඩා හොඳ ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිඵල සහ බෙදුණු තොල සහ බෙදුණු තල්ල තත්ත්වයන් සමඟ උපන් පුද්ගලයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු වේ.
 
තොල් පැලීම සහ තල්ල ඇති වැඩිහිටියන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් පසු සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කළ හැකිද?
සුදුසු ප්‍රතිකාර සහ සහාය ඇතිවතොල් සහ තල්ල අලුත්වැඩියා කිරීමේ ශල්‍යකර්මයකට භාජනය වූ වැඩිහිටියන්ට වෙනත් ඕනෑම අයෙකු මෙන් වෘත්තීන්සබඳතා සහ එදිනෙදා කටයුතු කරගෙන යාම ඇතුළුව තෘප්තිමත් සහ සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කළ හැකිය.